Co nás čeká

Hudební seminář

Termíny výuky, akcí

Plánované akce:

Duben

2. 4. Koncert saxofonové třídy prof. Jermáře,

17. 4. Komorní koncert Severočeské filharmonie Teplice

30. 4. Výuka ve třídě

 

FOTOGALERIE HS

Facebook školy

Instagram školy

Youtube školy

Naši partneři

 

 

OBOR HUDEBNÍ

 • Přípravný hudební obor:

PRO DĚTI VE VĚKU OD 5 LET (PHV 1)

nabízíme uměleckou přípravku pro nejmenší,

kde dítě poznává svět hudby, pohybu a zpěvu.

„NÁSTROJNÍČEK“

Cílí k uměleckému rozvoji dítěte, zvyšuje hudební dispozice. Dítě se seznamuje s hudebními nástroji, poznává a rozvíjí rytmiku, učí se pohybové hry včetně zpěvu.

Praktická činnost dětí v  NÁSTROJNÍČKU bude probíhat celý školní rok 2023/2024 v rozsahu 1h týdně přímo v MŠ Korálek, Pastelka, Zvoneček.

Výuka spočívá v poznávání hudebních nástrojů, zpěvu písniček s doprovodem na rytmické hudební nástroje a pohybovém doprovodu písní.

Úplata za tuto kolektivní hudební přípravku (PHV1) činí  250,-Kč za pololetí školního roku.

Využijte tuto skvělou nabídku a umožněte Vašemu dítěti pod vedením zkušeného vyučujícího rozvíjet talent a poznávat krásný svět hudby.

Den a čas výuky bude upřesněn na schůzce pro rodiče, která se bude konat dle domluvy.

Vyučující Nástrojníčku: Mgr. Tereza Šlechtová, dipl. um.

 

PRO DĚTI VE VĚKU OD 6 LET (PHV 2)

HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA"

Výuka probíhá v rozsahu 2 hodin týdně v budově ZUŠ.

Obsahem výuky je 1 hodina hry na hudební nástroj či zpěvu  v počtu 2 žáků v hodině a 1 hodina skupinové výuky hudební nauky PHV 2.

Výše úplaty za výuku v ZUŠ naleznete na webu školy www.zuskrupka.cz

 • klavír
 • housle
 • zobcová flétna
 • akordeon
 • kytara
 • elektronické klávesové nástroje
 • hoboj
 • zpěv
 • klarinet
 • saxofon
 • příčná flétna
 • hra na bicí nástroje
 • pozoun/trombon
 • trubka
 • lesní roh

 

PRO DĚTI VE VĚKU OD 7 LET

ZÁKLADNÍ STUDIUM - PRVNÍ STUPEŇ

délka studia v prvním stupni 7 let

 • klavír
 • housle
 • zobcová flétna
 • akordeon
 • kytara
 • elektronické klávesové nástroje
 • hoboj
 • zpěv
 • klarinet
 • saxofon
 • příčná flétna
 • hra na bicí nástroje
 • pozoun/trombon
 • trubka
 • lesní roh

 

PRO DĚTI VE VĚKU OD 14 LET

ZÁKLADNÍ STUDIUM - DRUHÝ STUPEŇ

délka studia ve druhém stupni 4 - 5 let

 • klavír
 • housle
 • zobcová flétna
 • akordeon
 • kytara
 • elektronické klávesové nástroje
 • hoboj
 • zpěv
 • klarinet
 • saxofon
 • příčná flétna
 • hra na bicí nástroje
 • pozoun/trombon
 • trubka
 • lesní roh

OBOR TANEČNÍ

 • Přípravný taneční obor ( PTO ):

PRO DĚTI VE VĚKU OD 5 - 6 LET

Jde o hudebně - pohybovou činnost s hudbou. U dětí se hravou formou zvyšuje hudební a rytmické cítění (říkadla- nácvik baletních prvků - tanečky). Taneční přípravka je v rozsahu 2 hodin týdně.

 

 • Taneční obor-základní studium ( TO )

PRO DĚTI VE VĚKU OD 7 LET

Výuka klasického a moderního baletu.

Prohlídka školy

Naše úspěchy

GRATULUJEME

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

V sobotu 23. března se konal 4. ročník kytarové přehlídky Kytarové pódium. Letos byl v porotě i jeden z nejlepších pedagogů na kytaru pan Rostislav Coufal.

Eliška Švermová ze třídy p. uč. Natálie Hudečkové, je žákyní 1. ročníku, ale věkem již patřila do 3.kategorie. Byla to její první soutěžní zkušenost a diplom za účast nás velmi potěšil!

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

NAŠI ABSOLVENTI 2022/2023

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE

 

Dne 19. dubna se konala v Bílině soutěž Bořeňská čarodějnice v populárním zpěvu. Naše škola zde měla své zastoupení. V kategorii uměleckých škol soutěžily za naši školu žákyně ze třídy paní učitelky Petry Čížkové a přivezly nám krásná ocenění. V kategorii 1.- 5. třída získaly Emílie Bendová 3. místo a Tereza Čížková 2. místo. V kategorii 6.- 9. třída obsadily Aneta Vlasáková 3. místo a Anna Berčová 1. místo. Žákům i paní učitelce moc gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

VEJPRTSKÝ DROZD

 

Dne 30. března proběhlo výběrové kolo v pěvecké soutěži Vejprtský drozd ve Vejprtech. V tomto kole za naši školu postoupily do finále žačky Emílie Bendová a Tereza Čížková ze třídy paní učitelky Petry Čížkové. Finále proběhlo 21. dubna. Tereza Čížková v kategorii 1.třída- 8 let získala 1. místo a Emílie Bendová v kategorii 9 - 10 let získala také 1. místo. Gratulujeme za krásnou reprezentaci naší školy a přejeme spoustu dalších úspěchů.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

CORDELIA BORJA RODRIGUEZ

 

 

ze třídy p. uč. Moniky Vášové, získala v Ústředním kole soutěže ve hře na zobcovou flétnu 1. místo. Moc gratulujeme. :)

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

TEPLICKÉ FLAUTOHRY 23.04.2022

 

Dne 23. dubna se konala soutěžní přehlídka Teplické Flautohry na Konzervatoři v Teplicích. Soutěž je vždy skvěle zorganizovaná a panuje tam výborná atmosféra. Velmi populární mezi dětmi jsou hudební workshopy, kde se děti mohou skvěle kreativně odreagovat. Součástí soutěžního dne bylo překvapení poroty. Zahrála tři originální skladby, které inspirovaly a pobavily nejenom soutěžící, ale i kantory a rodiče. Do soutěže se hlásí žáci  z celé České republiky a tudíž úroveň je pestrá a vysoká.

 

Za naší školu byly vyslány 2 žákyně ze třídy paní učitelky Moniky Vášové.

 

Cordelia Borja Rodriguez, se ve 3. kategorii v sólové hře na zobcovou flétnu umístila na 1. místě a dostala vyjímečné ocenění za muzikální výkon. Obdržela nádherný dárek, sopránovou flétnu od firmy Clarina.

 

Flétnistka Klára Košová se umístila na 1.místě ve 4.kategorii.

 

Velké poděkování patří i naší skvělé korepetitorce Pavle Vasserbauer.

Teplické Flautohry jsou skvělou investicí nejenom pro děti, ale i jejich kantory, kteří mají možnost prožít víkend plný hudby, inspirativních výkonů a příjemné atmosféry.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

A JE TO TADY!

 

V pondělí 4. dubna se v ZUŠ Litvínov konalo krajské kolo ve hře na zobcovou flétnu.

Naše žákyně zabojovaly a získaly skvělá umístění.

 

Klára Košová obdržela 2. místo

Cordelia Borja Rodriguez 1. místo

 

s postupem do ústředního kola!

Děvčatům gratulujeme!!

Velké poděkování patří jejich paní učitelce Monice Vášové a za korepetici Pavle Vasserbauer.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

K 1. MÍSTU

 

Klára Košová a Cordelia Borja Rodriguez z flétnové třídy p. uč. Vášové, získaly v okresním kole soutěže ve hře na zobcovou flétnu, 1. místo s postupem do Krajského kola! To se bude konat 4. dubna v Litvínově.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

starší úspěchy v Archivu