Co nás čeká

Hudební seminář

Termíny výuky, akcí

Plánované akce:

 

Výuka v učebně:

 

FOTOGALERIE HS

Facebook školy

Youtube školy

Naši partneři

 

 

OBOR HUDEBNÍ

 • Přípravný hudební obor:

PRO DĚTI VE VĚKU OD 5 LET (PHV 1)

nabízíme uměleckou přípravku pro nejmenší,

kde dítě poznává svět hudby, pohybu a zpěvu.

„NÁSTROJNÍČEK“

Cílí k uměleckému rozvoji dítěte, zvyšuje hudební dispozice. Dítě se seznamuje s hudebními nástroji, poznává a rozvíjí rytmiku, učí se pohybové hry včetně zpěvu.

Praktická činnost dětí v  NÁSTROJNÍČKU bude probíhat celý školní rok 2023/2024 v rozsahu 1h týdně přímo v MŠ Korálek, Pastelka, Zvoneček.

Výuka spočívá v poznávání hudebních nástrojů, zpěvu písniček s doprovodem na rytmické hudební nástroje a pohybovém doprovodu písní.

Úplata za tuto kolektivní hudební přípravku (PHV1) činí  250,-Kč za pololetí školního roku.

Využijte tuto skvělou nabídku a umožněte Vašemu dítěti pod vedením zkušeného vyučujícího rozvíjet talent a poznávat krásný svět hudby.

Den a čas výuky bude upřesněn na schůzce pro rodiče, která se bude konat dle domluvy.

Vyučující Nástrojníčku: Mgr. Tereza Šlechtová, dipl. um.

 

PRO DĚTI VE VĚKU OD 6 LET (PHV 2)

HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA"

Výuka probíhá v rozsahu 2 hodin týdně v budově ZUŠ.

Obsahem výuky je 1 hodina hry na hudební nástroj či zpěvu  v počtu 2 žáků v hodině a 1 hodina skupinové výuky hudební nauky PHV 2.

Výše úplaty za výuku v ZUŠ naleznete na webu školy www.zuskrupka.cz

 • klavír
 • housle
 • zobcová flétna
 • akordeon
 • kytara
 • elektronické klávesové nástroje
 • hoboj
 • zpěv
 • klarinet
 • saxofon
 • příčná flétna
 • hra na bicí nástroje
 • pozoun/trombon
 • trubka
 • lesní roh

 

PRO DĚTI VE VĚKU OD 7 LET

ZÁKLADNÍ STUDIUM - PRVNÍ STUPEŇ

délka studia v prvním stupni 7 let

 • klavír
 • housle
 • zobcová flétna
 • akordeon
 • kytara
 • elektronické klávesové nástroje
 • hoboj
 • zpěv
 • klarinet
 • saxofon
 • příčná flétna
 • hra na bicí nástroje
 • pozoun/trombon
 • trubka
 • lesní roh

 

PRO DĚTI VE VĚKU OD 14 LET

ZÁKLADNÍ STUDIUM - DRUHÝ STUPEŇ

délka studia ve druhém stupni 4 - 5 let

 • klavír
 • housle
 • zobcová flétna
 • akordeon
 • kytara
 • elektronické klávesové nástroje
 • hoboj
 • zpěv
 • klarinet
 • saxofon
 • příčná flétna
 • hra na bicí nástroje
 • pozoun/trombon
 • trubka
 • lesní roh

OBOR TANEČNÍ

 • Přípravný taneční obor ( PTO ):

PRO DĚTI VE VĚKU OD 5 - 6 LET

Jde o hudebně - pohybovou činnost s hudbou. U dětí se hravou formou zvyšuje hudební a rytmické cítění (říkadla- nácvik baletních prvků - tanečky). Taneční přípravka je v rozsahu 2 hodin týdně.

 

 • Taneční obor-základní studium ( TO )

PRO DĚTI VE VĚKU OD 7 LET

Výuka klasického a moderního baletu.

Náhradní hudební nauka

Naše úspěchy

GRATULUJEME

 

NAŠI ABSOLVENTI 2022/2023

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE

 

Dne 19. dubna se konala v Bílině soutěž Bořeňská čarodějnice v populárním zpěvu. Naše škola zde měla své zastoupení. V kategorii uměleckých škol soutěžily za naši školu žákyně ze třídy paní učitelky Petry Čížkové a přivezly nám krásná ocenění. V kategorii 1.- 5. třída získaly Emílie Bendová 3. místo a Tereza Čížková 2. místo. V kategorii 6.- 9. třída obsadily Aneta Vlasáková 3. místo a Anna Berčová 1. místo. Žákům i paní učitelce moc gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

VEJPRTSKÝ DROZD

 

Dne 30. března proběhlo výběrové kolo v pěvecké soutěži Vejprtský drozd ve Vejprtech. V tomto kole za naši školu postoupily do finále žačky Emílie Bendová a Tereza Čížková ze třídy paní učitelky Petry Čížkové. Finále proběhlo 21. dubna. Tereza Čížková v kategorii 1.třída- 8 let získala 1. místo a Emílie Bendová v kategorii 9 - 10 let získala také 1. místo. Gratulujeme za krásnou reprezentaci naší školy a přejeme spoustu dalších úspěchů.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

CORDELIA BORJA RODRIGUEZ

 

ze třídy p. uč. Moniky Vášové, získala v Ústředním kole soutěže ve hře na zobcovou flétnu 1. místo. Moc gratulujeme. :)

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

TEPLICKÉ FLAUTOHRY 23.04.2022

 

Dne 23. dubna se konala soutěžní přehlídka Teplické Flautohry na Konzervatoři v Teplicích. Soutěž je vždy skvěle zorganizovaná a panuje tam výborná atmosféra. Velmi populární mezi dětmi jsou hudební workshopy, kde se děti mohou skvěle kreativně odreagovat. Součástí soutěžního dne bylo překvapení poroty. Zahrála tři originální skladby, které inspirovaly a pobavily nejenom soutěžící, ale i kantory a rodiče. Do soutěže se hlásí žáci  z celé České republiky a tudíž úroveň je pestrá a vysoká.

 

Za naší školu byly vyslány 2 žákyně ze třídy paní učitelky Moniky Vášové.

 

Cordelia Borja Rodriguez, se ve 3. kategorii v sólové hře na zobcovou flétnu umístila na 1. místě a dostala vyjímečné ocenění za muzikální výkon. Obdržela nádherný dárek, sopránovou flétnu od firmy Clarina.

 

Flétnistka Klára Košová se umístila na 1.místě ve 4.kategorii.

 

Velké poděkování patří i naší skvělé korepetitorce Pavle Vasserbauer.

Teplické Flautohry jsou skvělou investicí nejenom pro děti, ale i jejich kantory, kteří mají možnost prožít víkend plný hudby, inspirativních výkonů a příjemné atmosféry.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

A JE TO TADY!

 

V pondělí 4. dubna se v ZUŠ Litvínov konalo krajské kolo ve hře na zobcovou flétnu.

Naše žákyně zabojovaly a získaly skvělá umístění.

 

Klára Košová obdržela 2. místo

Cordelia Borja Rodriguez 1. místo

 

s postupem do ústředního kola!

Děvčatům gratulujeme!!

Velké poděkování patří jejich paní učitelce Monice Vášové a za korepetici Pavle Vasserbauer.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

K 1. MÍSTU

 

Klára Košová a Cordelia Borja Rodriguez z flétnové třídy p. uč. Vášové, získaly v okresním kole soutěže ve hře na zobcovou flétnu, 1. místo s postupem do Krajského kola! To se bude konat 4. dubna v Litvínově.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

starší úspěchy v Archivu