Koncerty

Novinky

KOLEKTIVNÍ VÝUKA
2019/2020

Ke zhlédnutí ZDE.

______________________

TERMÍNY

NÁHRADNÍCH

HODIN HUDEBNÍ

NAUKY, 2. POL

Ke zhlédnutí ZDE.

______________________
VÝŠE ÚPLATY
2019/2020
Termín úplaty na 2.
pololetí je 17.02.2020

Ke zhlédnutí ZDE.

______________________

HUDBA ZLEPŠUJE

Zajímavé informace k přečtení ZDE.

______________________

ZUŠ NA YOUTUBE

Naše škola má profil na youtube.com, záznamy z akcí můžete sledovat ZDE.

 

Naši partneři

 

Návštěvnost stránek

počítadlo.abz.cz

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 NESE NAŠE ŠKOLA NOVÉ JMÉNO

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

STANISLAVA ŠEBKA KRUPKA

MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 22, 417 42 KRUPKA

 

Přijímáme žáky do

 

HUDEBNÍCH OBORŮ

(výuka od února 2020)

hlavně zájemce na dechové nástroje

( flétna, klarinet, saxofon)

Zápis bude probíhat v prostorách ZUŠ od 13. ledna  2020, 14-16 hodin.

Hlásit se u p. ředitele Pavla Krse, nebo u zástupkyně  p.Marie Reichlové.

Můžete se domluvit na termínu telefonicky, emailem. (vše na stránkách školy)

Název školy: Základní umělecká škola Krupka
Sídlo organizace: Mariánské náměstí 22, Krupka, 41742
Webová stránka: www.zuskrupka.cz
IČO: 61515892
IZO: 108 019 560
Číslo účtu: 802880257/0100
Zřizovatel školy: Město Krupka, Mariánské náměstí 22, Krupka 41742
Ředitel školy: Pavel Krs, DiS
Telefon:

+420 417 861 388,

+420 731 184 864

Zástupce ředitele školy: Marie Reichlová, dipl. um.
Telefon:

+420 417 861 388,

+420 731 770 408

E-mail školy: zuskol@seznam.cz

 

OBORY VÝUKY

V naší škole se vyučují hudební a taneční obory.

Hudební obory se vyučují v ZUŠ v Lipové ulici, taneční obor je vyučován v biskupském gymnasiu v Bohosudově ul.Koněvova.

Hudební obory přípravné(tj. děti 5-7 let), vyučujeme v mateřských školách v Krupce, konkrétně: MŠ ul.Lipová, MŠ ul.Dukelských hrdinů a v MŠ Korálek v BGB. V základním studium(tj. děti od 7 let), vyučujeme žáky výhradně v ZUŠ ul.Lipová 434.

Zásadním smyslem naší činnosti v hudebním oboru je podchycení zájmu dětí o výuku hry na hudební nástroje, vnímání kvalitní hudby a volné muzicírování. V tanečním oboru učíme děti vnímat hudbu a na jejím základě vytvářet estetický pohyb. V tanečním oboru proto využíváme více živé, než reprodukované hudby.

 

PŘÍPRAVA ŽÁKŮ V VÝUCE

Základním pravidlem studia, je domácí příprava žáka. Chybí-li důsledná domácí příprava, tak se talent dítěte se nerozvíjí a žák se "plahočí" ročníky studia, dokud není po dohodě s rodičem odhlášen.

Pokud dítě přihlásíte ke hře na nástroj,tak už od počátku vytvořte dítěti podmínky k pravidelné domácí přípravě. Mnohé napoví i žákovská knížka, kterou je zapotřebí pravidelně kontrolovat. Výhodnější pro domácí přípravu je nacvičovat denně kratší dobu, nežli 1 hodinu v sobotu či neděli. Při pravidelném nácviku budete překvapeni, jak se muzikální schopnost Vašeho dítěte začíná úměrně rozvíjet.

 

CÍL ŠKOLY

Naše poslání spočívá ve vyhledávání talentů v raném věku a vytváření co nejlepších podmínek pro jejich rozvoj. Je mnoho dětí se skrytým talentem, který zapadne, není-li objeven zkušeným kantorem. Proto se snažíme co největší počet dětí ve věku 5-6 let podchytit v našich přípravných odděleních. Bohužel se často stává, že když hudební či pohybové schopnosti objevíme, musíme někdy rodiče přemlouvat, aby dítě pokračovalo v základním studiu. Bývá to často i pohodlnost či časová zaneprázdněnost rodičů, kteří pak tvrdí, že nemohou dítě do výuky v naší škole dovést.

V naší škole žáci získají solidní ucelený základ hudebního vzdělání. Právě to je základem k přijetí na pedagogické školy. A když je žák opravdu talentovaný a má zájem studovat na konzervatoři, dostane zvláštní studijní plán. Podmínkou je samozřejmě o tomto úmyslu informovat školu v dostatečném předstihu.

Naše úspěchy

NAŠI ABSOLVENTI 2018/2019

 

_____________________________________

 

MLADÉ PODIUM

 

Konzervatoř v Teplicích letos vyhlásila 1.ročník přehlídky talentovaných žáků ZUŠ v oboru hra na smyčcové nástroje.
 
Mezi dvacítkou houslistů a violoncellistů ze ZUŠekz Ústeckého a Libereckého kraje  jsme měli i my svého "koně".
 
Houslista Matěj Kadlec (1.ročník), ze třídy p.uč. Petry Rýčové, předvedl mj.svou letošní nejoblíbenější skladbičku Bábuška tančí.
 
Profesoři konzervatoře ocenili především hru zpaměti 2 skladebvětšího rozsahu.
 
Pro Matěje a všechny další muzikanty a jejich kantory bylosobotní dopoledne 6.6.2019 především krásným koncertem a setkáním.
 
 
 
_____________________________________
 
TEPLICKÉ FLAUTOHRY
 
Jubilejní desátý ročník celorepublikové soutěže ve hře na zobcovou flétnu se konal 12. - 14. dubna 2019 v prostorách Teplické konzervatoře.
vyučující Monika Vášová. Gratulujeme!
 
Cordelie Borja Rodriguez  - 2. místo
Klárka Košová 3. místo
 
 
 

 

KOMPLET  FOTOGALERIE

_____________________________________
 
ÚSTECKÝ SKŘIVÁNEK
 
6.2.2019 se žákyně Cordelia Borja Rodriguez ze třídy Mgr. Jany Eichler Honců zúčastnila pěvecké soutěže Ústecký skřivánek v Ústí nad Labem.

Ve své kategorii zpěváků a zpěvaček, kteří studují zpěv na základních uměleckých školách, se mezi 15 soutěžícími umístila na 1. místě s postupem do celostátního kola do Karlových Varů. Na klavír doprovázela maminka Pavla Vasserbauer. Gratulujeme!

 

___________________________________

 

PĚVECKÁ SOUTĚŽ

 

Dne 22. března proběhlo semifinálové kolo a 13.dubna kolo finálové,  v pěvecké soutěži Vejprtský drozd, ve městě Vejprty.

 

Sešli se zde zpěváci ze základních umělelckých škol z celé republiky. My jsme zde měli své zastoupení.

 

Anna Berčová ze třídy paní učitelky Petry Čížkové prošla semifinálovým kolem a ve velkém finále vyhrála skvělé druhé místo!

 

O pár dní později 17.dubna, vyhrála Anička za ZUŠ Krupka v pěvecké souteži Borenská čarodějnice v Bílině 1. místo.

Gratulujeme!!!

 

_____________________________________

 

SOUTĚŽE V DECHOVÝCH NÁSTROJÍCH

 

V měsíci březnu proběhly soutěže hudebních škol v oboru dechových nástrojů. Okresní kolo 7. března, krajské 23. března. Naši žáci opět zabodovali! Ve hře na zobcovou flétnu byli vysláni žáci od učitelky Moniky Vášové - Jáchym Patzl, Denisa Pospíšilová, Kilián Málek, Kristýna Weingartová a Anežka Ševčíková, od učitele Jana Kolihy Klára Musilová. Ve velké konkurenci škol všichni obdrželi krásná druhá místa! Pod vedením učitele Radka Arnolda ve hře na saxofon obdržela děvčata Viktorie Knapíková a Lucie Schneiderová krásná první místa, Viktorie s postupem do krajského kola. Richard Chára se umístil na druhém místě. Ze třídy učitele Jana Kolihy postoupila do krajského kola z prvního místa v okresní soutěži Kateřina Nováková, zde se umístila na místě třetím. Všem žákům i vyučujícím blahopřejeme a děkujeme jim za reprezentaci naší školy i města Krupky!

Fotografie ZDE

 

_____________________________________

NAŠI ABSOLVENTI 2017/2018

 

_____________________________________

TRIO BE HAPPY BODUJE

Trio Be Happy ve složení Johanka Chlupáčová, Sarah Nikol Jirsová a Adéla Urbanová pod vedením Mgr. Jany Honců, získalo v soutěži JUNIOR TALENT 3. místo!!!

 

_____________________________________

 

GRATULACE JOHANCE CHLUPÁČOVÉ

 

Gratulujeme Johance Chlupáčové ze třídy p. uč. Moniky Vášové. Vyhrála 3. místo ve hře na zobcovou flétnu v soutěži Flautohry v Teplicích.

_____________________________________

 

NAŠE KYTARISTKY MĚLY ÚSPĚCH

 

V pátek 17.března se v Teplicích  konalo okresní kolo soutěže ve hře na kytaru.  Nezaháleli jsme a vyslali jsme tři naše žákyně. Nejmladší soutěžící byla Barbora Černá. Ve vyšších kategoriích bojovaly  Kateřina Kocerbová a Kateřina Lieberzeitová. Dívky zahrály skvěle a za odměnu všechny obdržely diplomy s prvními místy. Na soutěž se připravovaly pod vedením  Mgr. Jana Záruby.

_____________________________________

 

ÚSPĚCH V NÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH

 

V letošním školním roce proběhly národní soutěže základních uměleckých škol. Naše škola do soutěží ve hře na klavír a kytaru delegovala 13 žáků a nutno podotknout, že ostatní školy (mimo teplické zušky) měly v soutěži po 1 - 2 žácích. V okresním kole ve hře na klavír, které se pořádalo v Teplicích dne 28. února, soutěžili a získali umístění tito naši žáci: Jana Damková, Charlotta Oyawale 1.místo, Irena Reichlová, Justine Ines Hošková, Daniela Kohutová, Veronika Skořepová 2.místo, Věra Jesypenko a Maria Zhenikhová 3.místo. Děvčata jsou ze třídy učitelky Lady Abrahamové. Ze třídy Marie Reichlové se na 1.místě umístila Eva Žebrová, čestné uznání obdržela Ráchel Zimová. Do krajského kola soutěže postoupila výborná klavíristka Jana Damková. V obrovské konkurenci získala 3.místo. Obdržet umístění v tomto kole, kde se soutěží zúčastnila většina hudebních škol z kraje, je obrovský úspěch.

_____________________________________

 

JOHANKA JE PŘIJATÁ NA KONZERVATOŘ

 

Johanka Chlupáčová ze třídy p.uč. Moniky Vášové byla přijata, v oboru zobcová flétna, ke studiu na Konzervatoři v Teplicích. Gratulujeme!

_____________________________________

 

starší úspěchy v Archivu