Facebook školy

Naši partneři

 

Návštěvnost stránek

počítadlo.abz.cz

Název školy: Základní umělecká škola Stanislava Šebka Krupka
Sídlo organizace: Mariánské náměstí 22, Krupka, 41742
Webová stránka: www.zuskrupka.cz
IČO: 61515892
IZO: 108 019 560
Číslo účtu: 802880257/0100
Zřizovatel školy: Město Krupka, Mariánské náměstí 22, Krupka 41742
Ředitel školy: Pavel Krs, DiS
Telefon:

+420 731 184 864

Zástupce ředitele školy: Marie Reichlová, dipl. um.
Telefon:

+420 731 770 408

E-mail školy: zuskol@seznam.cz

 

OBORY VÝUKY

V naší škole se vyučují hudební a taneční obory.

Hudební obory se vyučují v ZUŠ v Lipové ulici, taneční obor je vyučován v biskupském gymnasiu v Bohosudově ul.Koněvova.

Hudební obory přípravné(tj. děti 5-7 let), vyučujeme v mateřských školách v Krupce, konkrétně: MŠ ul.Lipová, MŠ ul.Dukelských hrdinů a v MŠ Korálek v BGB. V základním studium(tj. děti od 7 let), vyučujeme žáky výhradně v ZUŠ ul.Lipová 434.

Zásadním smyslem naší činnosti v hudebním oboru je podchycení zájmu dětí o výuku hry na hudební nástroje, vnímání kvalitní hudby a volné muzicírování. V tanečním oboru učíme děti vnímat hudbu a na jejím základě vytvářet estetický pohyb. V tanečním oboru proto využíváme více živé, než reprodukované hudby.

 

PŘÍPRAVA ŽÁKŮ V VÝUCE

Základním pravidlem studia, je domácí příprava žáka. Chybí-li důsledná domácí příprava, tak se talent dítěte se nerozvíjí a žák se "plahočí" ročníky studia, dokud není po dohodě s rodičem odhlášen.

Pokud dítě přihlásíte ke hře na nástroj,tak už od počátku vytvořte dítěti podmínky k pravidelné domácí přípravě. Mnohé napoví i žákovská knížka, kterou je zapotřebí pravidelně kontrolovat. Výhodnější pro domácí přípravu je nacvičovat denně kratší dobu, nežli 1 hodinu v sobotu či neděli. Při pravidelném nácviku budete překvapeni, jak se muzikální schopnost Vašeho dítěte začíná úměrně rozvíjet.

 

CÍL ŠKOLY

Naše poslání spočívá ve vyhledávání talentů v raném věku a vytváření co nejlepších podmínek pro jejich rozvoj. Je mnoho dětí se skrytým talentem, který zapadne, není-li objeven zkušeným kantorem. Proto se snažíme co největší počet dětí ve věku 5-6 let podchytit v našich přípravných odděleních. Bohužel se často stává, že když hudební či pohybové schopnosti objevíme, musíme někdy rodiče přemlouvat, aby dítě pokračovalo v základním studiu. Bývá to často i pohodlnost či časová zaneprázdněnost rodičů, kteří pak tvrdí, že nemohou dítě do výuky v naší škole dovést.

V naší škole žáci získají solidní ucelený základ hudebního vzdělání. Právě to je základem k přijetí na pedagogické školy. A když je žák opravdu talentovaný a má zájem studovat na konzervatoři, dostane zvláštní studijní plán. Podmínkou je samozřejmě o tomto úmyslu informovat školu v dostatečném předstihu.

Naše úspěchy

GRATULUJEME

 

NAŠI ABSOLVENTI 2020/2021

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

NAŠI ABSOLVENTI 2019/2020

 

 

Ivan Dulin , hra na kytaru

ze třídy p. učitele  Jana Záruby obsadil v okresním kole soutěže 1. místo s postupem do krajského kola.
 
 
Josefína Zrubecká, hra na klavír
ze třídy p. učitelky Lady Abrahamové obsadila v okresním kole soutěže 1. místo.
 
Soukupová Tereza, hra na klavír
ze třídy p. učitelky Zhanny Shepelevy obsadila v okresním kole soutěže 3. místo.
 
Arina Shpakovskaya , hra na klavír
ze třídy p. učitelky Zhanny Shepelevy obdržela v okresním kole soutěže čestné uznání.
 
Tomáš Nedvěd ze třídy p.učitele Jana Záruby, se zúčastnil hudební olympiády ČR a získal čestné uznání.
 
 

Michala Fujavová, bývalá žačka paní učitelky Ing. Ivany Heritesové, je studentkou 2. ročníku Pražské taneční konzervatoře. Individuální studijní plan dle osnov konzervatoře jí umožňuje Taneční akademie Scenic s.r.o. v Ústí nad Labem. Vzhledem k jejímu pohybovému talentu byla dokonce přijata ke studiu bez přijímacích zkoušek. Michaela v současné době studuje na Biskupském gymnáziu v Krupce a denně dojíždí v odpoledních hodinách do Ústí nad Labem na hodiny individuálního studia klasického a moderního tance. Každého půl roku pak musí splnit zkoušky z tanečních oborů v Praze na taneční konzervatoři. Míša se paní učitelce vyjádřila, že tento způsob studia baletu je velmi náročný, ale je nadšená.

 

 

Lucie Schneiderová byla letos přijata ke studiu hry na saxofon na Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze. Do základů hudby ji zasvětil její dlouholetý vyučující Mgr. Radek Arnold.

Lucie začala hrát na zobcovou flétnu, později přešla ke hře na klarinet a saxofon.

Do naší školy ještě dochází i na lekce klavíru.

 

 

 

Ivan Dulin je dlouholetý žák Mgr.Jana Záruby. Ivan se v letošním školním roce také  připravoval na přijímací talentové zkoušky. Ty úspěšně vykonal a proto se od září bude věnovat studiu hry kytaru na blízké teplické konzervatoři.

 

 

Všem našim žákům přijatých na konzervatoř gratuluji. Jejich vyučujícím přeji další úspěchy v jejich další činnosti.

Michaele, Lucii a Ivanovi za naší školu přejeme hodně úspěchů v jejich studiu.

 

ZUŠ Stanislava Šebka v Krupce má v současnosti kolem 260 žáků. Většina z nich je velmi talentovaných. Vedení školy spolu s vyučujícími vyzývá rodiče,

aby dali dětem možnost vniknout do tajů hudby a krásy tance. Jejich děti rádi uvidíme a vyzkoušíme jejich hudební nebo taneční vlohy.V měsíci květnu bude probíhat zápis žáků, sledujte stránky naší školy.(www.zuskrupka.cz). Budeme se těšit.

                                                                              

ředitel školy, Pavel Krs

 

starší úspěchy v Archivu