Co nás čeká

Facebook školy

Naši partneři

 

Název školy: Základní umělecká škola Stanislava Šebka Krupka
Sídlo organizace: Mariánské náměstí 22, Krupka, 41742
Webová stránka: www.zuskrupka.cz
IČO: 61515892
IZO: 108 019 560
   
Zřizovatel školy: Město Krupka, Mariánské náměstí 22, Krupka 41742
Ředitel školy: Pavel Krs, DiS
Telefon:

+420 731 184 864

Zástupce ředitele školy: Marie Reichlová, dipl. um.
Telefon:

+420 731 770 408

E-mail školy: zuskol@seznam.cz

 

OBORY VÝUKY

V naší škole se vyučují hudební a taneční obory.

Hudební obory se vyučují v ZUŠ v Lipové ulici, taneční obor je vyučován v biskupském gymnasiu v Bohosudově ul.Koněvova.

Hudební obory přípravné(tj. děti 5-7 let), vyučujeme v mateřských školách v Krupce, konkrétně: MŠ ul.Lipová, MŠ ul.Dukelských hrdinů a v MŠ Korálek v BGB. V základním studium(tj. děti od 7 let), vyučujeme žáky výhradně v ZUŠ ul.Lipová 434.

Zásadním smyslem naší činnosti v hudebním oboru je podchycení zájmu dětí o výuku hry na hudební nástroje, vnímání kvalitní hudby a volné muzicírování. V tanečním oboru učíme děti vnímat hudbu a na jejím základě vytvářet estetický pohyb. V tanečním oboru proto využíváme více živé, než reprodukované hudby.

 

PŘÍPRAVA ŽÁKŮ V VÝUCE

Základním pravidlem studia, je domácí příprava žáka. Chybí-li důsledná domácí příprava, tak se talent dítěte se nerozvíjí a žák se "plahočí" ročníky studia, dokud není po dohodě s rodičem odhlášen.

Pokud dítě přihlásíte ke hře na nástroj,tak už od počátku vytvořte dítěti podmínky k pravidelné domácí přípravě. Mnohé napoví i žákovská knížka, kterou je zapotřebí pravidelně kontrolovat. Výhodnější pro domácí přípravu je nacvičovat denně kratší dobu, nežli 1 hodinu v sobotu či neděli. Při pravidelném nácviku budete překvapeni, jak se muzikální schopnost Vašeho dítěte začíná úměrně rozvíjet.

 

CÍL ŠKOLY

Naše poslání spočívá ve vyhledávání talentů v raném věku a vytváření co nejlepších podmínek pro jejich rozvoj. Je mnoho dětí se skrytým talentem, který zapadne, není-li objeven zkušeným kantorem. Proto se snažíme co největší počet dětí ve věku 5-6 let podchytit v našich přípravných odděleních. Bohužel se často stává, že když hudební či pohybové schopnosti objevíme, musíme někdy rodiče přemlouvat, aby dítě pokračovalo v základním studiu. Bývá to často i pohodlnost či časová zaneprázdněnost rodičů, kteří pak tvrdí, že nemohou dítě do výuky v naší škole dovést.

V naší škole žáci získají solidní ucelený základ hudebního vzdělání. Právě to je základem k přijetí na pedagogické školy. A když je žák opravdu talentovaný a má zájem studovat na konzervatoři, dostane zvláštní studijní plán. Podmínkou je samozřejmě o tomto úmyslu informovat školu v dostatečném předstihu.

Naše úspěchy

GRATULUJEME

 

CORDELIA BORJA RODRIGUEZ

 

ze třídy p. uč. Moniky Vášové, získala v Ústředním kole soutěže ve hře na zobcovou flétnu 1. místo. Moc gratulujeme. :)

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

NAŠI ABSOLVENTI 2022

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

TEPLICKÉ FLAUTOHRY 23.04.2022

 

Dne 23. dubna se konala soutěžní přehlídka Teplické Flautohry na Konzervatoři v Teplicích. Soutěž je vždy skvěle zorganizovaná a panuje tam výborná atmosféra. Velmi populární mezi dětmi jsou hudební workshopy, kde se děti mohou skvěle kreativně odreagovat. Součástí soutěžního dne bylo překvapení poroty. Zahrála tři originální skladby, které inspirovaly a pobavily nejenom soutěžící, ale i kantory a rodiče. Do soutěže se hlásí žáci  z celé České republiky a tudíž úroveň je pestrá a vysoká.

 

Za naší školu byly vyslány 2 žákyně ze třídy paní učitelky Moniky Vášové.

 

Cordelia Borja Rodriguez, se ve 3. kategorii v sólové hře na zobcovou flétnu umístila na 1. místě a dostala vyjímečné ocenění za muzikální výkon. Obdržela nádherný dárek, sopránovou flétnu od firmy Clarina.

 

Flétnistka Klára Košová se umístila na 1.místě ve 4.kategorii.

 

Velké poděkování patří i naší skvělé korepetitorce Pavle Vasserbauer.

Teplické Flautohry jsou skvělou investicí nejenom pro děti, ale i jejich kantory, kteří mají možnost prožít víkend plný hudby, inspirativních výkonů a příjemné atmosféry.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

A JE TO TADY!

 

V pondělí 4. dubna se v ZUŠ Litvínov konalo krajské kolo ve hře na zobcovou flétnu.

Naše žákyně zabojovaly a získaly skvělá umístění.

 

Klára Košová obdržela 2. místo

Cordelia Borja Rodriguez 1. místo

 

s postupem do ústředního kola!

Děvčatům gratulujeme!!

Velké poděkování patří jejich paní učitelce Monice Vášové a za korepetici Pavle Vasserbauer.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

K 1. MÍSTU

 

Klára Košová a Cordelia Borja Rodriguez z flétnové třídy p. uč. Vášové, získaly v okresním kole soutěže ve hře na zobcovou flétnu, 1. místo s postupem do Krajského kola! To se bude konat 4. dubna v Litvínově.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

 

starší úspěchy v Archivu