Co nás čeká

Jeden z našich učitelů,

p. uč. Jiří Panchartek,

vytvořil projekt,

který si dává za cíl

zpřístupnit téma

hudební teorie všem,

které zajímá.

Ukázat, že hudební

nauka se dá naučit

a může to být i zábava.

Ať už jde o Vaše děti,

nebo o Vás samotné.

Facebook školy

Naši partneři

 

ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÁ  ŠKOLA STANISLAVA ŠEBKA

Mariánské náměstí 22/13, Krupka 41742

 

Výše příspěvku (úplata za vzdělání) a  pronájmu stanovená

pro období  školního roku  2021 - 2022

 

Vzhledem k vyšším provozním nákladům je v některých oborech výše úplaty za vzdělání zvýšena o 2-2,5%.

       

Obory hudební

hudební obory přípravné - výuka 1 žáka na jedné lekci v ZUŠ

                                                                                        1.150,-Kč /pololetně

hudební obory - zákl. stud. - výuka 1 žáka na jedné lekci v ZUŠ

                                                                                        1.150,-Kč /pololetně

hudební obory přípravné - výuka 2 žáků na jedné lekci v ZUŠ

                                                                                           750,-Kč /pololetně

hudební obory - zákl. stud. výuka 2 žáka na jedné lekci v ZUŠ

                                                                                           750,-Kč /pololetně

hudební obory - výuka dalších hud. oborů v zákl. stud. u stejného žáka v ZUŠ

                                                                                            800,-Kč /pololetně

hudební obory přípravné výuka 2-4 žáků na jedné lekci v MŠ

                                                                                            250,-Kč /pololetně

hudební obor - výuka sborový zpěv a komorní soubor

                                                                                            250,-Kč/ pololetně

studium dospělých (výhradně pokračující žáci ) 

                                                                                          2.500,-Kč/pololetně

Obory taneční

přípravné taneční oddělení (věk - od 5 do 7 let)      

                                                                                             700,-Kč/ pololetně

taneční základní studium (věk - od 7 let)                                  

                                                                                             700,-Kč /pololetně

Pronájem nástrojů

pronájem hudebního nástroje                            

(s příslušenstvím : napaječ-stojan- pouzdro….)                  400,-Kč /pololetně

 

U pronájmu dechových hudebních nástrojů si od školního roku 2021-2022 budou žáci na vypůjčeném nástroji hradit opotřebované a znehodnocené plátky (saxofon a klarinet)

*********************************************************************

Příspěvek rodičů se škole hradí vcelku za jedno pololetí.

Příspěvek je možné uhradit i za celý školní rok.

Příspěvek je splatný do termínu určeného ředitelstvím školy. Při opoždění platby může škola dítě ze stavu žáků v ZUŠ vyškrtnout, proto termín splatnosti dodržujte.

 

Termín splatnosti je : středa 22.září 2021

Informace k platbě obdrží žáci u svého vyučujícího.

 

Od 1. září 2021 nebude naše škola nové žáky do studia dospělých již přijímat.
Žáci ve studiu dospělých přijatí do školního roku 2020/2021 mohou v tomto studium nadále pokračovat.   

 

 

 

 

 

Naše úspěchy

GRATULUJEME

 

CORDELIA BORJA RODRIGUEZ

 

ze třídy p. uč. Moniky Vášové, získala v Ústředním kole soutěže ve hře na zobcovou flétnu 1. místo. Moc gratulujeme. :)

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

NAŠI ABSOLVENTI 2022

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

TEPLICKÉ FLAUTOHRY 23.04.2022

 

Dne 23. dubna se konala soutěžní přehlídka Teplické Flautohry na Konzervatoři v Teplicích. Soutěž je vždy skvěle zorganizovaná a panuje tam výborná atmosféra. Velmi populární mezi dětmi jsou hudební workshopy, kde se děti mohou skvěle kreativně odreagovat. Součástí soutěžního dne bylo překvapení poroty. Zahrála tři originální skladby, které inspirovaly a pobavily nejenom soutěžící, ale i kantory a rodiče. Do soutěže se hlásí žáci  z celé České republiky a tudíž úroveň je pestrá a vysoká.

 

Za naší školu byly vyslány 2 žákyně ze třídy paní učitelky Moniky Vášové.

 

Cordelia Borja Rodriguez, se ve 3. kategorii v sólové hře na zobcovou flétnu umístila na 1. místě a dostala vyjímečné ocenění za muzikální výkon. Obdržela nádherný dárek, sopránovou flétnu od firmy Clarina.

 

Flétnistka Klára Košová se umístila na 1.místě ve 4.kategorii.

 

Velké poděkování patří i naší skvělé korepetitorce Pavle Vasserbauer.

Teplické Flautohry jsou skvělou investicí nejenom pro děti, ale i jejich kantory, kteří mají možnost prožít víkend plný hudby, inspirativních výkonů a příjemné atmosféry.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

A JE TO TADY!

 

V pondělí 4. dubna se v ZUŠ Litvínov konalo krajské kolo ve hře na zobcovou flétnu.

Naše žákyně zabojovaly a získaly skvělá umístění.

 

Klára Košová obdržela 2. místo

Cordelia Borja Rodriguez 1. místo

 

s postupem do ústředního kola!

Děvčatům gratulujeme!!

Velké poděkování patří jejich paní učitelce Monice Vášové a za korepetici Pavle Vasserbauer.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

K 1. MÍSTU

 

Klára Košová a Cordelia Borja Rodriguez z flétnové třídy p. uč. Vášové, získaly v okresním kole soutěže ve hře na zobcovou flétnu, 1. místo s postupem do Krajského kola! To se bude konat 4. dubna v Litvínově.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

 

starší úspěchy v Archivu