Co nás čeká

Facebook školy

Naši partneři

 

ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÁ  ŠKOLA STANISLAVA ŠEBKA

Mariánské náměstí 22/13, Krupka 41742

 

Výše příspěvku (úplata za vzdělání) a  pronájmu stanovená

pro období  školního roku  2021 - 2022

 

Vzhledem k vyšším provozním nákladům je v některých oborech výše úplaty za vzdělání zvýšena o 2-2,5%.

       

Obory hudební

hudební obory přípravné - výuka 1 žáka na jedné lekci v ZUŠ

                                                                                        1.150,-Kč /pololetně

hudební obory - zákl. stud. - výuka 1 žáka na jedné lekci v ZUŠ

                                                                                        1.150,-Kč /pololetně

hudební obory přípravné - výuka 2 žáků na jedné lekci v ZUŠ

                                                                                           750,-Kč /pololetně

hudební obory - zákl. stud. výuka 2 žáka na jedné lekci v ZUŠ

                                                                                           750,-Kč /pololetně

hudební obory - výuka dalších hud. oborů v zákl. stud. u stejného žáka v ZUŠ

                                                                                            800,-Kč /pololetně

hudební obory přípravné výuka 2-4 žáků na jedné lekci v MŠ

                                                                                            250,-Kč /pololetně

hudební obor - výuka sborový zpěv a komorní soubor

                                                                                            250,-Kč/ pololetně

studium dospělých (výhradně pokračující žáci ) 

                                                                                          2.500,-Kč/pololetně

Obory taneční

přípravné taneční oddělení (věk - od 5 do 7 let)      

                                                                                             700,-Kč/ pololetně

taneční základní studium (věk - od 7 let)                                  

                                                                                             700,-Kč /pololetně

Pronájem nástrojů

pronájem hudebního nástroje                            

(s příslušenstvím : napaječ-stojan- pouzdro….)                  400,-Kč /pololetně

 

U pronájmu dechových hudebních nástrojů si od školního roku 2021-2022 budou žáci na vypůjčeném nástroji hradit opotřebované a znehodnocené plátky (saxofon a klarinet)

*********************************************************************

Příspěvek rodičů se škole hradí vcelku za jedno pololetí.

Příspěvek je možné uhradit i za celý školní rok.

Příspěvek je splatný do termínu určeného ředitelstvím školy. Při opoždění platby může škola dítě ze stavu žáků v ZUŠ vyškrtnout, proto termín splatnosti dodržujte.

 

Termín splatnosti je : středa 22.září 2021

Informace k platbě obdrží žáci u svého vyučujícího.

 

Od 1. září 2021 nebude naše škola nové žáky do studia dospělých již přijímat.
Žáci ve studiu dospělých přijatí do školního roku 2020/2021 mohou v tomto studium nadále pokračovat.   

 

 

 

 

 

Naše úspěchy

GRATULUJEME

 

NAŠI ABSOLVENTI 2020/2021

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

NAŠI ABSOLVENTI 2019/2020

 

 

Ivan Dulin , hra na kytaru

ze třídy p. učitele  Jana Záruby obsadil v okresním kole soutěže 1. místo s postupem do krajského kola.
 
 
Josefína Zrubecká, hra na klavír
ze třídy p. učitelky Lady Abrahamové obsadila v okresním kole soutěže 1. místo.
 
Soukupová Tereza, hra na klavír
ze třídy p. učitelky Zhanny Shepelevy obsadila v okresním kole soutěže 3. místo.
 
Arina Shpakovskaya , hra na klavír
ze třídy p. učitelky Zhanny Shepelevy obdržela v okresním kole soutěže čestné uznání.
 
Tomáš Nedvěd ze třídy p.učitele Jana Záruby, se zúčastnil hudební olympiády ČR a získal čestné uznání.
 
 

Michala Fujavová, bývalá žačka paní učitelky Ing. Ivany Heritesové, je studentkou 2. ročníku Pražské taneční konzervatoře. Individuální studijní plan dle osnov konzervatoře jí umožňuje Taneční akademie Scenic s.r.o. v Ústí nad Labem. Vzhledem k jejímu pohybovému talentu byla dokonce přijata ke studiu bez přijímacích zkoušek. Michaela v současné době studuje na Biskupském gymnáziu v Krupce a denně dojíždí v odpoledních hodinách do Ústí nad Labem na hodiny individuálního studia klasického a moderního tance. Každého půl roku pak musí splnit zkoušky z tanečních oborů v Praze na taneční konzervatoři. Míša se paní učitelce vyjádřila, že tento způsob studia baletu je velmi náročný, ale je nadšená.

 

 

Lucie Schneiderová byla letos přijata ke studiu hry na saxofon na Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze. Do základů hudby ji zasvětil její dlouholetý vyučující Mgr. Radek Arnold.

Lucie začala hrát na zobcovou flétnu, později přešla ke hře na klarinet a saxofon.

Do naší školy ještě dochází i na lekce klavíru.

 

 

 

Ivan Dulin je dlouholetý žák Mgr.Jana Záruby. Ivan se v letošním školním roce také  připravoval na přijímací talentové zkoušky. Ty úspěšně vykonal a proto se od září bude věnovat studiu hry kytaru na blízké teplické konzervatoři.

 

 

Všem našim žákům přijatých na konzervatoř gratuluji. Jejich vyučujícím přeji další úspěchy v jejich další činnosti.

Michaele, Lucii a Ivanovi za naší školu přejeme hodně úspěchů v jejich studiu.

 

ZUŠ Stanislava Šebka v Krupce má v současnosti kolem 260 žáků. Většina z nich je velmi talentovaných. Vedení školy spolu s vyučujícími vyzývá rodiče,

aby dali dětem možnost vniknout do tajů hudby a krásy tance. Jejich děti rádi uvidíme a vyzkoušíme jejich hudební nebo taneční vlohy.V měsíci květnu bude probíhat zápis žáků, sledujte stránky naší školy.(www.zuskrupka.cz). Budeme se těšit.

                                                                              

ředitel školy, Pavel Krs

 

starší úspěchy v Archivu