Facebook školy

Instagram školy

Youtube školy

Naši partneři

 

 

   ZÁVĚREČNÝ KONCERT  

15.06.2017

Fotogalerie  ZDE

   KLAVÍRNÍ KONCERT ŽÁKŮ  

SL. UČ. POCHOBRADSKÉ

22.06.2017

V příjemných prostorách kavárny Beethoven se 22.června uskutečnil závěrečný koncert žáků klavírní třídy slečny učitelky Jany Pochobradské. Malí muzikanti se slavnostně oblékli a hráli svým rodičům,prarodičům i přátelům s radostí a velmi procítěně. Chválu si zaslouží i všichni hosté ze třídy paní učitelky Lady Abrahamové. Žáčkům i jejich doprovodu přeji krásné léto a hodně elánu do dalších hudebních let.

Fotogalerie  ZDE

   KLAVÍR. KONCERT ŽÁKŮ P. UČ. ABRAHAMOVÉ 

V prostorách hudebního sálu Biskupského gymnázia se konal 14.června klavírní koncert. Připravila ho paní učitelka Lada Abrahamová se svými žáky. Panovala pohodová atmosféra a hudební výkony byly na vysoké úrovni.

Fotogalerie  ZDE

   ZPÍVÁME LÉTU 

Dne 21.6.2017 proběhl pěvecký  koncert s názvem Zpíváme letu. Vystoupili zde žáci ze třídy p.uč Petry Čížkové. Měli jsme tu možnost zpříjemnit si předprázdninove odpoledne poslechem spousty krásných písní. Zazněly zde písně různých stylů a období, tak si mohl každý přijít na své. Všichni si to náramně užili a už se těšíme na další koncert.

Fotogalerie  ZDE

   KONCERT POPULÁRNÍCH MELODIÍ 

KONCERT P. UČ. HONCŮ

05.06.2017

Fotogalerie  ZDE

   SBOROVÝ MARATON 

30.05.2017

Fotogalerie ZDE

Vide ZDE

   KONCERT FLÉTNOVÉ TŘÍDY P.UČ. VÁŠOVÉ 

26.05.2017

Fotogalerie  ZDE

   BALETNÍ KONCERT: POJĎTE S NÁMI DO GALERIE 

23.05.2017

23.5.2017 se konal další z řady samostatných koncertů tanečního oddělení ZUŠ Krupka. Tentokrát s názvem "Pojďte s námi do galerie".
Rozumějme do galerie - obrazárny. Než mohly děti vystoupit z "obrazů" na prkna jež znamenají svět a potěšit svým tancem naše diváky, předcházely tomuto měsíce příprav. Výběr hudby, úprava hudby, tvorba choreografie, návrhy a realizace kostýmů, nafocení dětí pro velkoformátové fotografie, jejich grafická úprava a tisk. A samozřejmě trénink a trénink ..... Pomohli opět "staří" , ale i noví, známí. Rodina Zieglerových, Mgr. Martin Simčo, Ing. Jiří Závodný, paní Hrbková, Hana Bidrmanová, Jitka Soorová, Vladimír Borja Rodriquez, Veronika Jarošová, Ing. Radek Herites, Jan Koliha. V neposlední řadě patří dík řediteli ZUŠ Krupka a rodičům žáků. Každý přispěl svým dílem k úspěchu našich dětí. A úspěch měly. Zaplněný tleskající sál, slzičky rodičů a prarodičů, šťastné tvářičky účinkujících dětí jsou pro nás odměnou. Ivana Heritesová a Pavla Wasserbauer

Děkkujeme panu Mackovi za krásné fotografie.

Fotogalerie  ZDE

Video ZDE

   POPOVÁ ZPÍVANDA 

17.05.2017

Varnsdorf

A aby toho nebylo málo, den po finále, ve středu 17. května, vyrazila děvčata z Tria Be Happy ve složení Johanka Chlupáčová, Sarah Nikol Jirsová a Adéla Urbanová pod vedením Mgr. Jany Honců, do Varnsdorfu. Každý rok tam ZUŠ Varnsdorf pořádá pěveckou soutěž Popová zpívanda. Johanka Chlupáčová s písní Paper bag od Fiony Apple získala 1. místo a Adéla Urbanová si s písní S odvahou od Olgy Lounové vyzpívala 2. místo. Děvčatům a paní učitelce gratulujeme!!!

Fotogalerie  ZDE

   SOUTĚŽ JUNIOR TALENT 

16.05.2017

Trio Be Happy ve složení Johanka Chlupáčová, Sarah Nikol Jirsová a Adéla Urbanová pod vedením Mgr. Jany Honců, se přihlásilo do soutěže Junior Talent, kterou pořádá ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě. První kolo soutěže se hodnotilo ze zaslaných nahrávek. Druhé kolo se konalo 22.dubna v Mostě a děvčata si s písní Don´t worry about me, od zpěvačky Frances,vybojovala postup do velkého finále. V den „D“,v úterý 16. května, Trio Be Happy získalo skvělé třetí místo!

Fotogalerie ZDE a ZDE

Video ZDE

   ABSOLVENTSKÝ KONCERT  

16.05.2017

Fotogalerie  ZDE

   JARNÍ KONCERT  

24.04.2017

Fotogalerie  ZDE

   KOMÁŘI BYLI NA SOUSTŘEDĚNÍ  

21.04.2017

Mgr. Jana Honců

Pěvecký sbor Komáři, ze Základní umělecké školy v Krupce, se pod vedením Mgr. Jany Honců, vydal v pátek 21.4. 2017 na víkendové soustředění do penzionu Tornův mlýn u Úštěka.

Aby děti ze sboru navázaly nová přáteství, soustředění se účastnila také ZUŠ Podbořany a to několik žáků výtvarného, klávesového a kytarové oddělení.

První večer probíhal v duchu seznamovacích her. Sobotní den byl tím nejnáročnějším. Pěvecký sbor pilně trénoval nové i starší písně. Největším hitem se stala píseň Waka waka od Shakiry.

Celé sobotní dopoledne se zkoušelo a ačkoliv počasí nevypadalo přívětivě, po obědě děti vyrazily obdivovat krásy přírody v okolí penzionu. Po procházce se opět zpívalo. Večer si děti mohly zatančit na diskotéce a zazpívat karaoke.

V neděli proběhl malý koncert pro rodiče, kteří si přijeli pro podbořanské děti. Všichni sklidili obrovský potlesk.

Zkrátka jsme si užili spoustu zábavy, ale také jsme udělali mnoho práce!Všichni se těšíme na další takové setkání.

Fotogalerie  ZDE

   ÚSPĚCHY V NÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH  

V letošním školním roce proběhly národní soutěže základních uměleckých škol.

Naše škola do soutěží ve hře na klavír a kytaru delegovala 13 žáků a nutno podotknout, že ostatní školy (mimo teplické zušky) měly v soutěži po 1 - 2 žácích.

V okresním kole ve hře na klavír, které se pořádalo v Teplicích dne 28. února, soutěžili a získali umístění tito naši žáci: Jana Damková, Charlotta Oyawale 1.místo, Irena Reichlová, Justine Ines Hošková, Daniela Kohutová, Veronika Skořepová 2.místo, Věra Jesypenko a Maria Zhenikhová 3.místo. Děvčata jsou ze třídy učitelky Lady Abrahamové.

Ze třídy Marie Reichlové se na 1.místě umístila Eva Žebrová, čestné uznání obdržela Ráchel Zimová. Do krajského kola soutěže postoupila výborná klavíristka Jana Damková. V obrovské konkurenci získala 3.místo.

Obdržet umístění v tomto kole, kde se soutěží zúčastnila většina hudebních škol z kraje, je obrovský úspěch.

Fotogalerie  ZDE

   BŘEZNOVÝ KONCERT ŽÁKŮ  

07.03.2017

Fotogalerie  ZDE

   KONCERT POPULÁRNÍCH MELODIÍ  

26.01.2017

Fotogalerie  ZDE

   VÁNOČNÍ KONCERT  

18.12.2016

Fotogalerie  ZDE

VIDEO - Irenka Reichlová, flétna

   VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ  

15.12.2016

Dne 15. prosince  se uskutečnil koncert žáků  p.uč. Petry Čížkové, s názvem Vánoční zpívání. Celý koncert se nesl v duchu vánoční pohody. Zazněly zde ty nejznámější vánoční skladby a koledy. Žáci zazpívali i pár méně známých, přesto stejně úchvatných písní.  Jako host zde vystoupil pěvecký sbor naší školy Komáři a žáci z pěvecké třídy Jany Honců. Vánoční zpívání mělo od začátku až do konce plné hlediště, tak věříme, že se při dalších příležitostech opět setkáme a to opět v hojném počtu.

Fotogalerie  ZDE

   ADVENT V KRUPCE  

27.11.2016

VIDEO - Nela Nunhartová - K jesličkám pastýři

VIDEO - Kája Karička - Hřej, sluníčko

VIDEO - Anetka Vlasáková - Zelená se louka

   ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU  

V HUSITSKÉ ULICI

26.11.2016

Fotogalerie  ZDE

  LISTOPADOVÝ  KONCERT  

15.11.2016

Fotogalerie  ZDE

   PODZIMNÍ KONCERT  

18.10.2016

Fotogalerie  ZDE

Piana do škol

PODPOŘTE NÁS V PROJEKTU

 

Prohlídka školy

Naše úspěchy

GRATULUJEME

 

NAŠI ABSOLVENTI 2023/2024

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

V sobotu 23. března se konal 4. ročník kytarové přehlídky Kytarové pódium. Letos byl v porotě i jeden z nejlepších pedagogů na kytaru pan Rostislav Coufal.

Eliška Švermová ze třídy p. uč. Natálie Hudečkové, je žákyní 1. ročníku, ale věkem již patřila do 3.kategorie. Byla to její první soutěžní zkušenost a diplom za účast nás velmi potěšil!

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE

 

Dne 19. dubna se konala v Bílině soutěž Bořeňská čarodějnice v populárním zpěvu. Naše škola zde měla své zastoupení. V kategorii uměleckých škol soutěžily za naši školu žákyně ze třídy paní učitelky Petry Čížkové a přivezly nám krásná ocenění. V kategorii 1.- 5. třída získaly Emílie Bendová 3. místo a Tereza Čížková 2. místo. V kategorii 6.- 9. třída obsadily Aneta Vlasáková 3. místo a Anna Berčová 1. místo. Žákům i paní učitelce moc gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

VEJPRTSKÝ DROZD

 

Dne 30. března proběhlo výběrové kolo v pěvecké soutěži Vejprtský drozd ve Vejprtech. V tomto kole za naši školu postoupily do finále žačky Emílie Bendová a Tereza Čížková ze třídy paní učitelky Petry Čížkové. Finále proběhlo 21. dubna. Tereza Čížková v kategorii 1.třída- 8 let získala 1. místo a Emílie Bendová v kategorii 9 - 10 let získala také 1. místo. Gratulujeme za krásnou reprezentaci naší školy a přejeme spoustu dalších úspěchů.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

CORDELIA BORJA RODRIGUEZ

 

 

ze třídy p. uč. Moniky Vášové, získala v Ústředním kole soutěže ve hře na zobcovou flétnu 1. místo. Moc gratulujeme. :)

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

TEPLICKÉ FLAUTOHRY 23.04.2022

 

Dne 23. dubna se konala soutěžní přehlídka Teplické Flautohry na Konzervatoři v Teplicích. Soutěž je vždy skvěle zorganizovaná a panuje tam výborná atmosféra. Velmi populární mezi dětmi jsou hudební workshopy, kde se děti mohou skvěle kreativně odreagovat. Součástí soutěžního dne bylo překvapení poroty. Zahrála tři originální skladby, které inspirovaly a pobavily nejenom soutěžící, ale i kantory a rodiče. Do soutěže se hlásí žáci  z celé České republiky a tudíž úroveň je pestrá a vysoká.

 

Za naší školu byly vyslány 2 žákyně ze třídy paní učitelky Moniky Vášové.

 

Cordelia Borja Rodriguez, se ve 3. kategorii v sólové hře na zobcovou flétnu umístila na 1. místě a dostala vyjímečné ocenění za muzikální výkon. Obdržela nádherný dárek, sopránovou flétnu od firmy Clarina.

 

Flétnistka Klára Košová se umístila na 1.místě ve 4.kategorii.

 

Velké poděkování patří i naší skvělé korepetitorce Pavle Vasserbauer.

Teplické Flautohry jsou skvělou investicí nejenom pro děti, ale i jejich kantory, kteří mají možnost prožít víkend plný hudby, inspirativních výkonů a příjemné atmosféry.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

A JE TO TADY!

 

V pondělí 4. dubna se v ZUŠ Litvínov konalo krajské kolo ve hře na zobcovou flétnu.

Naše žákyně zabojovaly a získaly skvělá umístění.

 

Klára Košová obdržela 2. místo

Cordelia Borja Rodriguez 1. místo

 

s postupem do ústředního kola!

Děvčatům gratulujeme!!

Velké poděkování patří jejich paní učitelce Monice Vášové a za korepetici Pavle Vasserbauer.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

K 1. MÍSTU

 

Klára Košová a Cordelia Borja Rodriguez z flétnové třídy p. uč. Vášové, získaly v okresním kole soutěže ve hře na zobcovou flétnu, 1. místo s postupem do Krajského kola! To se bude konat 4. dubna v Litvínově.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

starší úspěchy v Archivu